Resolució de conflictes

Resolució de conflictes

  • Solució amistosa de controvèrsies.
  • Reclamació d’impagats. Litigis en tots els àmbits jurisdiccionals
  • Recursos en l’àmbit administratiu, i en particular recursos davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
  • Litigació en massa i concertada. “Class actions”
  • Prevenció i litigació en dret penal econòmic
  • Procediments concursals de persones jurídiques i físiques: preparem el pre-concurs i iniciem el concurs, acompanyant al concursat en totes les fases del procediment. Sol·licitud, en el seu cas, del mecanisme de la segona oportunitat.

Tots els serveis