Reestructuracions i adquisicions

Reestructuracions i adquisicions

Sota les sigles “M&A” que tant coneixem del mon anglosaxó ajudem a les empreses en aquells processos de reestructuració interna (fusions, escissions, intercanvi de valors…) així com en els processos d’adquisició (compravenda, fusió …) d’empreses de tercers, siguin societats, establiments o negocis

Aquesta és també un àrea multidisciplinar destacant la part mercantil, civil i fiscal.

La nostra tasca és assessorar al client (comprador o venedor) sobre quina és la millor forma, per a ella o ell, de procedir a la venda o compra d’una empresa o negoci. Per a uns el millor serà la compra d’actius i passius, mentre que, en altres casos, el millor serà comprar la societat o societats, i per a uns altres una combinació d’ambdues o altres formes jurídiques.

Així doncs, aquest camp conté multitud d’actuacions que resumim a continuació i que des de Nadal Beltran podem oferir:

  • “Due Diligence” per l’adquisició o transmissió
  • Pactes de socis
  • “SPA” o contractes d’adquisició o presa de control / transmissió
  • Execució dels contractes d’adquisició / transmissió ja siguin compravendes d’accions o compravendes d’actius i passius
  • Anàlisi mercantil i fiscal i execució de les operacions de reestructuració prèvies, simultànies o posteriors tals com fusions, escissions totals o de branques d’activitat, intercanvi de valors…
  • Revisió i modificació de contractes mercantils de l’activitat ordinari de l’empresa (distribució, serveis, llicències, compravendes) així com d’extraordinaris, com “joint ventures”, unions temporals d’empreses, lloguers d’indústria, …


Demanar cita

Tots els serveis

Planificació internacional


Reestructuracions i adquisicions


Assesorament mercantil i fiscal


Asesoramiento inmobiliario y urbanístico


Resolució de conflictes